A kéményseprő-ipari tevékenységről, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításának tervezete

Megjelent a kormány oldalán a módosítás tervezete.
A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu email címre várják.
A tervezet létrehoz egy " kéményseprő-ipari szerv"-et ami a sormunka jellegű munkákat végzi jellemzően a lakosság részére, ami ingyenes lenne.

Sok érdekes dolog van még, többek közt a következőt is tartalmazza:
(3) Nem tartozik a kéményseprő-ipari tevékenység körébe:
.
c) a tüzelőberendezéssel együttesen tanúsított égéstermék-elvezető

ellenőrzése és tisztítása.

Határidő hosszabitás lesz !

TERVEZET 1

készítette: Dr. Nagy Ádám főosztályvezető látta: Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Glattfelder Béla államtitkár jóváhagyta: Gondos Judit közigazgatási államtitkár Varga Mihály miniszter

A nemzetgazdasági miniszter

…./2014. (…….) NGM rendelete

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

A belügyminiszter 29/2014. (IV. 3.) BM rendelete a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (3) bekezdésében,
a 4. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

Korm. rendelete eljáró hatóság kijelöléséről

A Kormány 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelete a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A földgáztörvény módosítása. (A felülvizsgálatokat végzők felülvizsgálatát végző gázszerelők regisztrációja.)

Megjelent a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról. Megismétlem:a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról. aztán meglepetésszerüen megváltoztatta a gáztörvényt:

A nemzetgazdasági miniszter 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. § A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Oldalak