Kötelező a GMBSZ a 19/2009. (I. 30.) kormányrendelet szerint!

A rendelet az 1. sz. mellékletben intézkedik, többek között az alábbiakról:

„13.§. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítési és bővítési munkáinak tervezéséről és kivitelezéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni....
15.§. (1) A földgázelosztó a kiviteli terven kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelményeinek meglétét és a GMBSZ előírásainak betartását köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell.”

A rendelet és a fenti hivatkozott része 2009. július 1-től hatályos.

Hozzászólások

Végre VALAMI, ami le van írva-ki van hirdetve és BE KELLENE TARTANI és TARTATNI!!!!