3.2.3. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek elhelyezési és anyagválasztási lehetőségei

3.2.3. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek elhelyezési és anyagválasztási lehetőségeit (a választható anyagokat) a 3.3. sz. táblázat tartalmazza. A csatlakozó- és fogyasztói vezetékben oldható kötés csak a vezeték tartozékát képező szerelvények, gázfogyasztó készülékek kötéseinél megengedett.

a)    Acél csőanyagok:

-    a vezeték létesítéséhez felhasznált csőanyag feleljen meg a 3.3. sz. táblázatban megadott csőanyagoknak,

-    a felhasznált anyagoknak rendelkezniük kell a megfelelőséget igazoló bizonylattal, (gyártói megfelelőségi és szállítói megfelelőségi nyilatkozat),

-    bontott csövet gázvezeték építéshez felhasználni nem szabad,

-    nem használható fel olyan cső, amelynek felületét a tárolás    során    bekövetkezett    korrózió

szemcséssé tette.

Iránytörések:

-    DN 20-nál nem nagyobb átmérőjű csövek esetén hajlítással, de a cső hajlításakor annak keresztmetszete nem csökkenhet, és körkörössége nem torzulhat,

-    DN 25 méretnél hajlítással, vagy forrcső ív behegesztésével,

-    DN 25-nél nagyobb átmérők esetén bizonylatolt előre    gyártott    idomok    (forrcső    ívek)

behegesztésével történhet.

b)    Réz cső és csőidom anyagok:

- az alkalmazott csőanyag (présidomos vagy tokos kötésű forrasztott) feleljen meg az MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek vízhez és gázhoz, egészségügyi és fűtési alkalmazásra] szabvány előírásainak, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldásnak,

-    a csőanyag keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél "kemény" (R 290) vagy "félkemény"(R 250), rejtett szerelésnél "lágy" (R 220) fokozatú is lehet. Falvastagsága 28 mm csőátmérőig legalább 1,0 mm], 28 mm-nél nagyobb és legfeljebb 42 mm csőátmérő esetén legalább 1,2 mm, 42 mm-nél nagyobb és legfeljebb 89 mm csőátmérő esetén legalább 2 mm, 89 mm csőátmérő felett 108 mm csőátmérővel bezárólag legalább 2,5 mm legyen.

-    a tokos kötésű forrasztott vezeték szerelésénél felhasznált idomok az MSZ EN 1254-1 [Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 1. rés% Szerelvények rézcsőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel.] szabvány előírásainak, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldásnak feleljenek meg,

-    28x1 mm átmérőig helyszínen készült gépi csőhajlítás alkalmazható.

c)    Rozsdamentes cső és csőidom: mind présfittinges, mind tompa illesztésű hegesztett kötéssel alkalmazható

a megadott nyomáshatáron belül.

d)    Polietilén cső és csőidom: Kizárólag földbe fektetve, épületen kívül alkalmazható, talajszint fölé vezetése

(pl. gázmérőhöz történő felállás esetén) acél anyagú védőcsőben szerelve megengedett. Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre vonatkozó utasítás [MSZ EN 1555 Műanyag csővezetékek éghető gázok szállítására. Polietilén csövek. Szabványsorozat] szerint történhet.

3.3. a) sz. táblázat

Anyagm inőség

Kisnyomá

(MOP < 0,1 bar)

Föld

alatt

Szabadon

szerelve

F alhorony-ban

Elvakolva

Acélcső szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255]

Igen

*

Igen

Igen

Acélcső szigetelés nélkül [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrózióvédelemmel

Nem

Igen

Nem

Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel [DVGWTS 233]

Igen

Rozsdamentes acélcső hegesztett kötéssel

(szigetelve)

Rézcső keményforrasztott kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

Rézcső présidomos kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

PE 80 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]

Igen

Nem

Nem

Nem

PE 80 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]

* Alkalmazás lehetséges, de nem szokásos

3.3. b) sz. táblázat

Anyagminőség

Középnyomás (0,1 < MOP < 4 bar)

Föld

alatt

Szabadon szerelve

F alhoronyban

Épületen

kívül

Épületen

belül

Épületen

kívül

Épületen

belül

Acélcső szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255]

Igen

*

*

Igen

Igen

Acélcső szigetelés nélkül [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrózióvédelemmel

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel [DVGW TS 233]

Igen

Igen

Igen

Igen

Rozsdamentes acélcső hegesztett kötéssel

Rézcső keményforrasztott kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A 1:2010]

Igen

Nem

Nem

Nem

Rézcső présidomos kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A 1:2010]

PE 80 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

PE 80 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]

PE 100 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]

* Alkalmazás lehetséges, de nem szokásos

3.3. c) sz tábládat

Anyagminőség

Nagyközép nyomás (4 bar < MOP < 25 bar)

Föld alatt

Szabadon

szerelve

Acélcső szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255]

Igen

*

Acélcső szigetelés nélkül [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrózióvédelemmel

Nem

Igen

Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel [DVGWTS 233]

Nem

Rozsdamentes acélcső hegesztett kötéssel

Rézcső keményforrasztott kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

Rézcső présidomos kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]

PE 80 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]

Nem

Nem

PE 80 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]

P<6 bar

PE 100 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]

P<8 bar

PE 100 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]

P<10 bar

* Alkalmazás lehetséges, de nem szokásos

Acélcső az MSZ EN 10208-2 [Acélcsövek éghető közegek csővezetékeihez. Műszaki szállítási feltételek] vagy az MSZ EN 10255 [Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek.] szabványnak vagy azzal egyenértékű műszaki feltételnek feleljen meg. Hegesztett kötéssel, hagyományos módon történő kivitelezés esetén hegesztett acélcsövek MSZ EN 10220 [Varratnélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és hosszegységenkénti tömegek] szabvány szerinti méretűek és az MSZ EN 10296-1 [Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános műszaki célra - hegesztett acél] szerinti 2. minőségi csoportúak, vagy azzal egyenértékű műszaki méretűek és minőségűek legyenek. 16 bar üzemi nyomásnál nagyobb nyomású acélcsövekre az MSZ EN 1594 [Gázellátó rendszerek. 16 bar-nál nagyobb üzemi nyomású csővezetékek. Műszaki követelmények] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki követelmény vonatkozik. Rozsdamentes acélcső: mind présfittinges, mind tompa illesztésű hegesztett kötéssel alkalmazható a megadott nyomáshatáron belül.

Rézcső forrasztható és sajtolható kötéssel): Kemény forrasztással történő kivitelezés esetén; MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek vízhez és gázhoz, egészségügyi és fűtési alkalmazásra] szerinti minőségűek (Cu-DHP) és méretválasztékúak legyenek. A csövek minimális

falvastagsága 1 mm legyen. Keménységi fokozat szabadon szerelt vezetéknél "kemény" (R 290) vagy "félkemény"(R 250), rejtett szerelésnél "lágy" (R 220) fokozatú is lehet.

A rézcsőre vonatkozó követelmények szabványai:

MSZ EN 1057:2006+A1:2010 [Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek víz és gáz részére, egészségügyi és fűtési alkalmazásra.]

MSZ EN 1254-1 [Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 1. rész: Szerelvények rézcsőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel.]

prEN 1254-7 [Présidomos végű szerelvények fémcsövekhez.]

Polietilén cső: Kizárólag földbe fektetve, épületen kívül alkalmazható, valamint épület falához vagy gázmérőhöz történő felállás esetén acél anyagú védőcsőben szerelve. Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre vonatkozó utasítás [MSZ EN 1555 Műanyag csővezetékek éghető gázok szállítására. Polietilén csövek. Szabványsorozat] szerint történhet.

A táblázatban nem szereplő anyagminőségű cső: akkor használható, ha annak magyarországi alkalmazását - figyelemmel az elhelyezés körülményeire - akkreditált intézet minősítette.

3.2.4. A csatlakozó vezetékeket és felhasználói berendezést a földgázelosztó által felülvizsgált és műszaki biztonsági szempontból kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján szabad létesíteni.

3.2.4.1. Vezetékek kötései

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél hegesztett, vagy a vonatkozó jogszabály alapján feljogosított szervezet által tanúsított más kötéstechnológiát szabad alkalmazni.

Menetes, karimás, roppantó-gyűrűs, hollandi anyás kötések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérőelemekhez, szigetelő közdarabokhoz, műszerekhez és karimás csővég lezárásokhoz alkalmazhatók.

3.2.5. Elzáró szerelvényt a csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték épületbe belépési pontjánál vagy a belépési pont közelében hozzáférhető helyen kell beépíteni.

3.2.5.1. Ezt a feltételt a közép- vagy nagyközép nyomású ellátás esetén a telekhatár közelében elhelyezett nyomásszabályozó elzáró szerelvénye is kielégíti (ld. 3.2. sz. ábra).

3.2. sz. ábra

Telekhatáron, kerítésben elhelyezett házi nyomásszabályozó és gázmérő

3.2.5.2. A telekhatártól távolabb elhelyezkedő épületeknél az épületbe csatlakozás előtt indokolt esetben

- a felhasználó számára könnyen hozzáférhető helyen - ha azt biztonsági okok (a fogyasztói főelzáró épülettől való távolsága) indokolttá teszik.

3.2.5.3. Ha épületen belül van a nyomásszabályozó, akkor az épületbe belépés előtt, az épületen kívül is kell egy elzáró szerelvényt beépíteni (ld. 3.4. sz. ábra). A nyomásszabályozó épületen belül történő elhelyezéséhez a földgázelosztó további műszaki biztonsági feltételeket határozhat meg.

3.2.5.4. A több felhasználói helyet kiszolgáló csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezetékek leágazásánál szakaszolási hely (vagy ún. strang) elzáró, továbbá a földgázelosztó által megjelölt helyeken.

3.2.5.5. A szakaszoló szerelvények illetéktelenek által történő használatának megakadályozására szükség szerint intézkedéseket kell tenni.

3.2.5.6. A szakaszoló elzáró szerelvény:

-    kézi, vagy gépi, de kézzel is működtethető legyen,

-    zárási szöge lakossági felhasználó esetén 90° legyen,

-    nyitott és zárt állapota egyszerűen, rátekintéssel megállapítható,

-    kezelése egyszerű és biztonságos legyen,

-    mindig működőképesnek és kezelhetőnek kell lennie,

-    helyét és zárási funkcióját időt álló táblával kell jelölni.

3.2.5.7. Készülék elzáró szerelvényként automatikus biztonsági záró szerelvény is megfelel, ha a beépítés helyén az automatikus zárást biztosító szerkezet hibája esetén kézzel működtetve is gáztömören zárható.

vissza a tartalomjegyzékhez