7. Egyéb műszaki követelmények, adatok, bizonylatok

7. Egyéb műszaki követelmények, adatok, bizonylatok

7.1. A csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések elhelyezése

1. Pébégáz csatlakozó vezetékek, tartozékaik és tartályaik

7.1. sz. ábra

Példa tartályra szerelt nyomásszabályozó max. 24 kg/h gázelvételre

7.2. sz. ábra

Példa párologtatós rendszerű nyomásszabályozó berendezésre.

Az ábra szerinti kialakításban a külön szűrő cseppleválasztó funkciót és másodlagos elpárologtatást is

szolgál.

7.3. sz. ábra

Tartályra dolgozó elpárologtató szokásos beépítése

7.4. sz. ábra

Csatlakozó vezetékre dolgozó elpárologtató szekrényes beépítése

7.5. sz. ábra Példa szivattyú alkalmazására

2. A szabadon szerelt cső bilincsezésének kötelezettségei

a)    Acélcső esetén

A szabadon szerelt fogyasztói vezetéket csőbilinccsel kell felerősíteni. A csőbilincsek (csőtartó szerkezetek) nem éghető anyagúak és megfelelő szilárdságúak legyenek.

Feltétlenül bilincsezni kell a következő helyeken:

-    gázmérő csatlakozás kiömlő oldalán,

-    gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján,

-    gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján.

Bilincsezés megfogási távolságai:

-    1"-ig 1,5 m

-    1" felett 2,0 m,

-    2"-nál nagyobb átmérők esetén a cső önhordó támhosszai szerint a tervező határozza meg a megfogások, illetve alátámasztások sűrűségét és helyét.

b)    Réz cső esetén

A bilincsek elhelyezésénél a 7.1. sz tábládat szerinti rögzítési távolságokat kell betartani.

7.1. sz tábládat

Csőátmérő [mm]

15

18

22

28

35

42

54

Rögzítések egymástól mért távolsága [m]

1,25

1,5

2,0

2,25

2,75

3,0

3,5

vissza a tartalomjegyzékhez