7.3. A megvalósulási dokumentáció tartalma

7.3. A megvalósulási dokumentáció tartalma

- Tartalomjegyzék

- A földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó alkalmassági nyilatkozatával ellátott tervdokumentáció

- A megvalósult állapot tervtől való eltérés esetén tervező és szükség esetén a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó jóváhagyó nyilatkozata

- Kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozata (ha szükséges)

- Szerelői nyilatkozat

- Szilárdsági nyomás-, és tömörségi próba jegyzőkönyv

- Szolgalmi jogi, nyilatkozat (idegen ingatlan - nyomvonallal, vagy a csatlakozó, illetőleg fogyasztói vezeték védőtávolságával történő - érintése esetén a szolgalmi jog alapításáról szóló, ingatlannyilvántartási bejegyzésre alkalmas okirat, továbbá ennek mellékletét képező, érvényes földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz)

- Elektromos szabványossági nyilatkozat (EPH és érintésvédelmi igazolás)

- Villamos felülvizsgálati jegyzőkönyv RB szerelés, villámvédelmi rendszer és elektromos reteszfeltételek esetén (gázészlelő és beavatkozó, vészszellőző, "B" típusú gázfogyasztó készülék és elszívó ventilátor)

- Hegesztési napló, varrattérkép (ha szükséges)

- A beépített anyagok szerelvények berendezések műbizonylatai

- Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyvek- A beépített szellőzési, légellátási szerelvények műbizonylatai (automata légzsalu)

- A szellőző berendezések beszabályozási jegyzőkönyve

- A tervfelülvizsgálatban előírt dokumentumok

vissza a tartalomjegyzékhez