7.8. Szemléltető ábrák

7.8. Szemléltető ábrák

7.8.1. Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések elhelyezési lehetőségei földgáz esetén

7.8.a) sz. ábra

Kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezetékek értelmezése

7.8.b) sz. ábra

A kisnyomású fogyasztói főelzáró elhelyezési lehetőségei zártsorú beépítés esetén

7.8.c) sz. ábra

Közép vagy nagyközép nyomású vezetékről ellátott felhasználói berendezések előkertes beépítés esetén

7.8.d) sz. ábra

Középnyomású csatlakozó vezetékről ellátott felhasználói berendezések zártsorú utcafrontos, vagy

úszótelkes beépítés esetén

7.8.e) sz. ábra

Növelt kisnyomású elosztó vezeték csatlakozó és fogyasztói vezetéke

7.8.2. A pébégáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés értelmezése, határai

7.8.f) sz. ábra Pébé csatlakozóvezeték tartozékai

 

7.8.g) sz. ábra

A csatlakozó és a fogyasztói vezeték egyszerű pébégáz ellátó rendszernél

7.8.h) sz. ábra A csatlakozó és a fogyasztói vezeték határai elpárologtatós pébégáz ellátó rendszernél

7.8.i) sz. ábra A csatlakozó és a fogyasztói vezeték határai szivattyús és egyszerű pébégáz ellátó rendszernél

7.8.3. Magyarázó ábrák a gázfogyasztó készülékek típusaihoz

Az MSZ CEN/TR 1749 [A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja szerinti osztályozási rendszere] szabvány tartalmazza az "A", "B" és "C" típusú gázfogyasztó készülékek osztályozását. A "C9" típus - ld. a 7.8.k) ábrán - a CEN TR 1749:2008 szabvány szerint olyan "C" típusú készülék, amely abban hasonlít a C3 típusú készülékhez, hogy mindkét készüléktípus olyan tető feletti függőleges kivezetésű kitorkolló idomdarabbal rendelkezik, amely egyidejűleg biztosítja az égési levegő bevezetését és az égéstermékek kivezetését a szabadba, olyan nyílásokon keresztül, amelyek vagy koncentrikus elrendezésűek, vagy egymáshoz elegendően közel állóak ahhoz, hogy azonos szélviszonyok hatása alatt álljanak. Az egyedüli eltérés, hogy a "C9" típusú készülék levegő vezetéke, vagy annak egy része egy meglévő épületszerkezeti járat, például egy átalakított kémény.

7.8.k) sz. ábra

C9 típusú készülékek a CEN TR 1749:2008 szabvány szerint

(C91: Természetes huzattal működő berendezés; C92: Ventilátor a tűztér/hőcserélő után;

C93: Ventilátor a hőcserélő előtt)

vissza a tartalomjegyzékhez