Korm. rendelete eljáró hatóság kijelöléséről

A Kormány 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelete a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságként az ingatlan fekvéseszerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök