A gmbsz története

Kezdetben volt a GOMBSZ, (a Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat)amit a szakma hosszú éveken keresztül időnként örömmel, de sokszor nagy nehézségekkel ráerőszakolva az adott körülményekre, alkalmazott. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 111/2003. (VII. 29.) Kormányrendelet 2004. január 1-jén a GOMBSZ-t hatálytalanította. Hosszú ideig tartó bizonytalaság után, (amit a szakma a GOMBSZ önkéntes betartásával hidalt át) a 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet tizedik paragrafusa alapján a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal létrehozta a Gázipari Műszaki Szakbizottság elnevezésű testületet. A Szakbizottság tagjai az alábbi szervezetek 1-1 fővel: • a Gázszolgáltatók Egyesülése, • a Magyar Épületgépészek Szövetsége, • a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, • a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete, • a Magyar Mérnöki Kamara, Gáz- és Olajipari Tagozat, • a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal és • a Magyar PB Gázipari Egyesülete A Szakbizottság ülésein a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) és a Magyar Energia Hivatal képviselője tanácskozási joggal vehetett részt. Hosszú munka után a Szakbizottság jóváhagyta az új műszaki-biztonsági szabályzat, rövidített elnevezésével GMBSZ szövegét, amelyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Gazdasági Közlöny 2005. XII. 12-én megjelent 15. számában közreadott közleménnyel hirdetett ki. Természetesen volt azonnal nagy felhördülés a szakmában, hiszen nem létezik olyan dolog ami mindenknek megfelelő lenne. Főleg nem, ma,magyarországon és az épületgépész szakmában, ezért a Gázipari Műszaki Szakbizottság már 2006. január végén elkezdte a GMBSZ első módosításának kidolgozását. A Szakbizottság 2006. június végén elfogadta a módosított szöveget, és kérte a Magyar Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatalt, hogy kezdeményezze a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál a módosítás közzétételét. Az 1. számú módosítás közzétételre került, és mint a legutolsó változat, ezt kell (lehet) alkalmazni. A folyamat ezzel nem zárult le, hiszen a szabályzat folyamatos aktualizálása, módosítása a beérkezett észrevételek szerint, törvényben megfogalmazott kötelezettség. Ez az egyik fő oka ennek a web oldalnak létezésének.