GMBSZ tartalomjegyzék


NEM HATÁLYOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK

LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

(2008. évi kiadás)

Lezárva: 2008. december 3.

I. FEJEZET
A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE 4

II. FEJEZET
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 5
2. 1. A SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI 5
2. 2. PÉBÉGÁZ ELLÁTÁS TOVÁBBI FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI 10

III. FEJEZET
KÖVETELMÉNYEK 11
3. 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 11
3.1.1. A tervező felelőssége 11
3.1.2. A tervezői jogosultság követelményei 12
3.1.3. A tervdokumentáció tartalmi követelményei 12
3.1.3.1. A tervezői nyilatkozat 12
3.1.3.2. A műszaki leírás tartalmazza 12
3.1.3.3. Tervrajzok 13
3.1.3.4. Egyéb részek 14
3.1.4. Tervfelülvizsgálat 14
3.1.5. Eltérés a felülvizsgált tervtől 14

3.2. A FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 14
3.2.1. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala 16
3.2.1.1. Térszint alatti elhelyezés 16
3.2.1.2. Védőtávolság 16
3.2.1.3. Térszint feletti elhelyezés (légvezeték) 16
3.2.1.4. Épületbe történő belépés csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékkel 17
3.2.1.5. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték struktúrája 18
3.2.2. Csatlakozó és / vagy fogyasztói vezeték épületen belüli nyomvonala 18
3.2.2.1. Általános előírások 18
3.2.2.2. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték elhelyezése épületen belül 18
3.2.3. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek anyagai 19
3.2.4. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek létesítésének általános követelményei 21
3.2.4.1. Vezetékek kötései 21
3.2.4.2. Oldható kötéseknél alkalmazható tömítések 21
3.2.4.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték rögzítése 21
3.2.4.4. Csatlakozó és fogyasztói vezeték eltakarása, takaró burkolatai 21
3.2.5. A csatlakozó- és a fogyasztói vezetékek szakaszoló szerelvényei 22
3.2.6. Gáznyomás-szabályozók 23
3.2.6.1. Házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások 24
3.2.6.2. Ipari nyomásszabályozó állomások 28
3.2.7. Gázmérők 33
3.2.7.1. A legfeljebb 100 [m3/h] névleges együttes gázterhelésű gázmérők elhelyezésének követelményei 33
3.2.7.2. A 100 [m3/h]-nál nagyobb névleges gázterhelésű gázmérők elhelyezésének további követelményei 35
3.2.7.3. Gázmérő nélküli fogyasztás 35
3.3. TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK PÉBÉGÁZ ÜZEMŰ GÁZBERENDEZÉSEK ESETÉN 36
3.3.1. Csatlakozó vezetékek egyedi követelményei 36
3.3.1.1. A csatlakozó vezeték méretezése 36
3.3.1.2. A csatlakozóvezeték kialakítása 37
3.3.1.3. A csatlakozó vezeték nyomvonala 37
3.3.2. A csatlakozóvezetékek tartozékainak követelményei 38
3.3.2.1. Általános követelmények 38
3.3.2.2. Nyomásszabályozó berendezések 39
3.3.2.3. Egyedi gáznyomás-szabályozó állomások létesítésének általános követelményei 39
3.3.2.4. Elpárologtató berendezések 40
3.3.2.5. Folyadékfázisú szivattyúegység 40
3.3.2.6. Gázmennyiség-mérők 41
3.3.2.7. Egyéb tartozékok 41

IV. FEJEZET
A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK 41
TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 41
4.1. Általános előírások 41
4.1.1. A forgalomba hozás, felszerelés és üzembe helyezés feltétele 41
4.1.2. A gázfogyasztó készülékek osztályozása 42
4.1.2.1. Az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából 42
4.1.2.2. A névleges hőterhelés szempontjából 42
4.2. A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei 42
4.2.1. Általános elhelyezési feltételek 42
4.2.2. A pébégáz üzemű gázfogyasztó készülékek külön előírásai 44
4.2.3. Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése 45
4.2.3.1. Általános előírások 45
4.2.3.2. Tűzhelyek, főzők, sütők és egyéb burkolatlan égőjű égéstermék-elvezetés nélküli gázfogyasztó készülékek elhelyezése 45
4.2.3.3. Égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítők elhelyezése 45
4.2.4. Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú, 140 [kW] alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 [kW] alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése. 46
4.2.4.1. A készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások 46
4.2.4.2. Gázkályhák (konvektorok), fali fűtő- és vízmelegítő készülékek, kandallók további elhelyezési feltételei. 46
4.2.4.3. Központi fűtési fali és álló kazánok, vízmelegítők, gázüzemű léghevítők további elhelyezési feltételei 46
4.2.4.4. Infravörös (világos és fekete) hősugárzók további elhelyezési feltételei 47
4.2.4.5. Gáztüzelésű cserépkályha 47
4.2.5. A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű, „C” típusú  140 [kW] alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 [kW] alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése. 47
4.2.5.1. Általános előírások 47
4.2.5.2. C11 típusú gázfogyasztó készülék elhelyezése 47
4.2.5.3. C12 és C13 típusú gázfogyasztó készülék elhelyezése 47
4.2.6. 140 [kW]-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 [kW]-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése 48
4.2.6.1. Általános előírások 48
4.2.6.2. Villamos berendezések 48
4.2.6.3. Szerelvényezési feltételek 48
4.2.6.4. Tűzoltó felszerelés 48
4.2.7. Gázkészülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása 49
4.2.8. Robbanás elleni védelem 49
4.3. A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése 50
4.3.1. A nyílt égésterű, „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátásával kapcsolatos általános előírások 50
4.3.2. Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése 50
4.3.3. Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése 51
4.3.4. A helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék- elvezetése 52
4.3.5. A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése 52
4.3.5.1. Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának általános feltételei 52
4.3.5.2. A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-kivezetésének épület homlokzatán (külső falán) való elhelyezésére vonatkozó feltételek 53
4.3.6. Gyűjtőkémény szabályozása 53

V. FEJEZET
A CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 54
5.1. ÁLTALÁNOS KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 54
5.1.1. A kivitelezővel szemben támasztott követelmények 54
5.1.2. Felépítményi munkák 54
5.1.2.1. Nem oldható kötések 54
5.1.2.2. Oldható kötések 56
5.1.2.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték korrózióvédelme 57
5.1.3. Villámvédelem 57
5.1.4. Érintésvédelem 57
5.2. Az elkészült csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói berendezés kivitelezést követő felülvizsgálata 57
5.2.1. Nyomáspróba 57
5.2.1.1. Szilárdsági nyomáspróba 58
5.2.1.2. Tömörségi nyomáspróba 58
5.2.2. Az acél hegesztett kötések vizsgálata és dokumentálása 59
5.2.3. A polietilén hegesztett kötések vizsgálata 59
5.2.4. A gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetésének, illetve levegő bevezetésének vizsgálata 59
5.2.4.1. A „B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetésének vizsgálata 59
5.2.4.2. A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetésének és levegő bevezetésének vizsgálata 60
5.3. MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS 61
5.3.1. Műszaki-biztonsági ellenőrzés feltételei földgáz esetén 61
5.3.1.1. A kivitelezés készre jelentése 61
5.3.1.2. A sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzés 61
5.3.2. A műszaki-biztonsági ellenőrzés eltérései pébégáz esetén 61
5.4. ÜZEMBE HELYEZÉS 62
5.4.1. Csatlakozó- és fogyasztói vezeték gáz alá helyezése földgáz esetén 62
5.4.2. Gáz alá helyezés pébégáz esetében 62
5.4.3. Gázfogyasztó készülékek üzembe helyezése 63
5.4.4 A palackos vagy palackcsoportos pébégáz-ellátás üzembe helyezése 64
5.5. CSATLAKOZÓ- ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK FELHAGYÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 64
5.5.1. Általános előírások 64
5.5.2. Üzemen kívül helyezés műszaki-biztonsági körülményei 64

VI. FEJEZET
AZ ÜZEMELTETÉS KÖVETELMÉNYEI 64
6.1. ÜZEMELTETÉS 64
6.2. KARBANTARTÁS 65
6.3. IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK 65
6.3.1. A felhasználó, fogyasztó, által kezdeményezett legalább 5 évenként esedékes műszaki-biztonsági felülvizsgálat 65
6.4. HATÓSÁGI IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK 66
6.5. EGYÉB FELÜLVIZSGÁLATOK 66

VII. FEJEZET
MELLÉKLETEK 67
7.1. sz. melléklet Csatlakozó és fogyasztói vezetékek 67
7.1.1. A fogalom meghatározásokhoz tartozó elvi ábrák csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések elhelyezési lehetőségeire földgáz esetén 67
7.1.2. A pébégáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés értelmezése, határai 70
7.2. sz. melléklet A csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések elhelyezése 72
7.2.1. Pébégáz csatlakozó vezetékek, tartozékaik és tartályaik 72
7.2.2. A szabadon szerelt cső bilincsezésének kötelezettségei 75
7.3. sz. melléklet A nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása 76
7.4. sz. melléklet Magyarázó ábrák a gázfogyasztó készülékek típusaihoz 77
7.5. sz. melléklet. A nyitott égésterű, „B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének kitorkollási helye a tető felett 82
7.6. sz. melléklet. A helyiség légterétől független, zárt égésterű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének kitorkollási helye 84
7.6.1. A kitorkollás elhelyezése kiegyenlített égéstermék-elvezetés esetén 84
7.6.2. A kitorkollás elhelyezése kiegyenlítetlen égéstermék-elvezetés esetén 85
7.7. sz. melléklet Csatlakozó vezetékek és 140 [kW]—nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezések ellenőrzése 88
7.8. sz. melléklet A megvalósulási dokumentáció tartalma 93
7.9. sz. melléklet A hasadó-nyíló felület méreteinek meghatározása 93
7.10. sz. melléklet Kisnyomású földgáz csatlakozó és fogyasztói vezetékek méretezése 94
7.11. sz. melléklet Javaslat a szerelési nyilatkozat formátumára 96