2. 2. PÉBÉGÁZ ELLÁTÁS TOVÁBBI FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI

2. 2. PÉBÉGÁZ ELLÁTÁS TOVÁBBI FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI

A fogalmakat magyarázó ábrákat a 7.1. és 7.2.  számú melléklet tartalmazza

Csatlakozó tömlő: pébé palacknak a csatlakozó vezeték vagy fogyasztói berendezés elemeivel történő összekötésére szolgáló, hajlékony, az alkalmazás paramétereire gyártó által tanúsított vezeték.  

 Csatlakozóvezeték:

    1. A vezetékes pébégáz ellátás esetén a fogyasztási hely telekhatárától a gázmérő főcsapjáig, vagy - gázmérő hiányában - a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.
    2. A tartályos pébégáz ellátás esetén a pébé-tartály folyadék- és/vagy gázfázisú elvételi csonkjának elzáró szerelvényétől induló, és a gázmérő főcsapjáig, vagy - gázmérő hiányában - a fogyasztói berendezés épületének külsőfali elzárójáig – fogyasztói főcsapjáig tartó gázvezeték szakasz valamennyi tartozékával együtt.

Fogyasztói vezeték: a csatlakozóvezeték végétől induló, és a gázfogyasztó készülék bemenő oldali csatlakozási lehetőségéig terjedő vezetékszakasz a beépített tartozékokkal együtt.

Folyadékfázisú gázfogyasztó készülék: (a továbbiakban: folyadékos készülék) olyan gázfogyasztó készülék, amelyik folyadékfázisú pébégázt tüzel el, beleértve az ipari és mezőgazdasági hőtechnikai eljárások berendezéseit is.

Forgalmazói engedélyes: az a természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiségű társaság, aki/amely a Magyar Energia Hivatal által kiadott propán-bután és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és szolgáltatására érvényes engedéllyel rendelkezik.

Használó: az a természetes, vagy jogi személy, aki a pébégázt felhasználja.

Nyomáscsökkentő: közvetlenül a pébé- vagy turista használatú palackra menetesen vagy reteszelt dugóscsatlakozással szerelt készülék, mely a palack gázfázis nyomását egy fokozatban a gázfogyasztó készülék üzemi nyomására csökkenti.

Palackcsoportos gázellátás: több pébé palack által táplált csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés, vagy fogyasztói berendezés tartozékaikkal és szerelvényeikkel együtt.

Palackos gázellátás: pébé palackból, gázfogyasztó készülékből és az ezek összekötését és rendeltetésszerű működését biztosító, az alkalmazás paramétereire gyártó által tanúsított elemekből összeszerelt rendszer. 

Pébégáz: a propán, bután valamint ezek szabványos arányú és különleges, szabványos tisztaságú keverékei.

Pébé palack: fémből készült nyomástartó berendezés, amely cseppfolyósított pébégáz tárolására és szállítására szolgál, és a gáz töltési, illetőleg felhasználási helye nem azonos; a palack űrtartalma legfeljebb 150 [liter], hosszának a külső átmérőjéhez való aránya nem nagyobb 10-nél, és töltete cseppfolyósított gáz, amelynek kritikus hőmérséklete 50 [°C]-nál kisebb, vagy gőznyomása 50 [°C]-on nagyobb 3 [bar] abszolút nyomásnál.

Pébé tartály: az a nyomástartó berendezés, ami cseppfolyósított pébégáz tárolására alkalmas.

Üzembe helyezés (pébégáz esetén): a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés tervezett működési állapotba hozásának érdekében végzett tevékenységek összessége.

Üzemeltető: az a természetes, vagy jogi személy, aki a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés műszaki biztonságáért a használóval megkötött szerződésben rögzített feltételek szerint felel.

vissza a tartalomjegyzékhez