A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

NEM HATÁLYOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK
LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (GMBSZ)
(a

GMBSZ

1. sz. módosítása.
Lezárva: 2006.06.26.

I. FEJEZET 5
A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE 5

II. FEJEZET 6
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 6
1. A SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI 6

2.PÉBÉGÁZ ELLÁTÁS TOVÁBBI FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI 12

III. FEJEZET 13
KÖVETELMÉNYEK 13
1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 13
1.1. A tervező felelőssége 13
1.2 A tervezői jogosultság követelményei 13
1.3 A tervdokumentáció tartalmi követelményei 13
1.3.1. A tervezői nyilatkozat 13

1.3.2. A műszaki leírás tartalma 14
1.3.3. Rajzmellékletek, számítások, szakvélemények 14
1.3.4. Egyéb részek 15
1.4. Tervfelülvizsgálat 16
1.5. Eltérés a felülvizsgált tervtől 16
2.A FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 16
2.1. Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala 16
2.1.1. Térszint alatti elhelyezés 16
2.1.2. Védőtávolság 17
2.1.3. Térszint feletti elhelyezés (légvezeték) 17
2.1.4. Épületbe történő belépés csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékkel 18
2.1.5. Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték elhelyezése 18
2.2. Csatlakozó és / vagy fogyasztói vezeték épületen belüli nyomvonala 18
2.2.1. Általános előírások 18
2.2.2. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték elhelyezése 18
2.3. A csatlakozó és fogyasztói vezeték anyagai 19
2.4. Csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésének általános követelményei 21
2.4.1. Csatlakozó és fogyasztói vezeték kötései 21
2.4.2. Oldható kötéseknél alkalmazható tömítések 21
2.4.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték rögzítése 21
2.4.4. Fogyasztói vezeték eltakarása, takaró burkolatai 21
2.5. Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek szakaszoló szerelvényei 21
2.6. Gáznyomás-szabályozók 22
2.6.1. Házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások 22
2.6.2. Ipari nyomásszabályozó állomások 24
2.7. Gázmérők 26
2.7.2. A 100 [m3/h]-nál nagyobb névleges gázterhelésű gázmérők elhelyezésének további követelményei 27
2.7.3. Gázmérő nélküli fogyasztás 28
3.TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK PÉBÉGÁZ ÜZEMŰ GÁZBERENDEZÉSEK ESETÉN 28
3.1. Csatlakozó vezetékek egyedi követelményei 28
3.1.1. A csatlakozó vezeték méretezése 28

3.1.2. A csatlakozóvezeték kialakítása 29
3.1.3. A csatlakozó vezeték nyomvonala 30
3.2. A csatlakozóvezetékek tartozékainak követelményei 31
3.2.1. Általános követelmények 31
3.2.2. Nyomásszabályozó berendezések 32
3.2.3. Egyedi gáznyomás-szabályozó állomások létesítésének általános követelményei 32
3.2.4. Elpárologtató berendezések 33
3.2.5. Folyadékfázisú szivattyúegység 33
3.2.6. Gázmennyiség-mérők 34
3.2.7. Egyéb tartozékok 34

IV. FEJEZET 34.
A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK 34
TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 34
1. Általános előírások 34
1.1. A forgalomba hozás, felszerelés és üzembe helyezés feltétele 34
1.2. A gázfogyasztó készülékek osztályozása 35
1.2.1. Az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából: 35
1.2.2. A névleges hőterhelés szempontjából: 35
2. A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei 35
2.1. Általános elhelyezési feltételek 35
2.2. A pébégáz üzemű gázfogyasztó készülékek külön előírásai 36
2.3. Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése 37
2.3.1. Általános előírások 37
2.3.2. Tűzhelyek, főzők, sütők és egyéb burkolatlan égőjű (háztartási és nagykonyhai) égéstermék- elvezetés nélküli gázfogyasztó készülékek elhelyezése 37
2.3.3. Átfolyó rendszerű, égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítők elhelyezése 38
2.3.4. Tároló rendszerű, égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítők elhelyezése 39
2.4. Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú, legfeljebb 140 [kW] egység- vagy 1400 [kW] együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése. 39
2.4.1. A készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások 39
2.4.2. Égéstermék elvezetéssel rendelkező gázkályhák (konvektorok), fali fűtőkészülékek, kandallók további elhelyezési feltételei 39
2.4.3. Égéstermék elvezetéssel rendelkező központi fűtési fali és álló kazánok, gázüzemű léghevítők további elhelyezési feltételei 39
2.4.4. Égéstermék elvezetéssel rendelkező infravörös (világos és fekete) hősugárzók további elhelyezési feltételei 40
2.4.5. Égéstermék elvezetéssel rendelkező átfolyó és tároló rendszerű vízmelegítők további elhelyezési feltételei 40
2.4.6. Gáztüzelésű cserépkályhák 40
2.5. Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú, 140 [kW]-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 [kW]-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése 40
2.5.1. Általános előírások 40
2.5.2. Hasadó és hasadó-nyíló felület 41
2.5.3. Villamos berendezések 41
2.5.4. Szerelvényezési feltételek 42
2.5.5. Biztonsági berendezések 42
2.5.6. Tűzoltó felszerelés 43
2.6. A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „C” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei (a "C" típusú gázfogyasztó készülékek sematikus ábráit a 4. sz. melléklet tartalmazza). 43
2.6.1. C 11 típusú, zárt égésterű gázkályhák (konvektorok) elhelyezése 43
2.6.2. Zárt égésterű "C" típusú vízmelegítők, lakásfűtő és kombi készülékek, légfűtők elhelyezése 43
2.6.3. Kondenzációs készülékek 44
2.7. Gázkészülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása 44
3. A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése 44
3.1. A nyílt égésterű, „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátásával kapcsolatos általános előírások 44
3.2. Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése 45
3.3. Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése 45
3.4. A helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetése 46
3.5. A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése 46
3.5.1. Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának általános feltételei 46
3.5.2. Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés környezetének védelmére vonatkozó feltételek 47
3.5.3. A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-kivezetésének épület homlokzatán (külső falán) való elhelyezésére vonatkozó feltételek 48

V. FEJEZET 49
A CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 49
1. A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI 49
2. ÁLTALÁNOS KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 49
2.1. A kivitelezővel szemben támasztott követelmények 49
2.2. Alépítményi munkák 49
2.3. Felépítményi munkák 49
2.3.1. Nem oldható kötések 49
2.3.2. Oldható kötések 53
2.3.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték korrózióvédelme 53
2.4. Nyomáspróba 54
2.4.1. Szilárdsági nyomáspróba 54
2.4.2. Tömörségi nyomáspróba 55
2.5. Villámvédelem 55
2.6. Érintésvédelem 55
2.7. A gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetésének, illetve levegő bevezetésének vizsgálata 55
3. MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS 56
3.1. Műszaki-biztonsági ellenőrzés feltételei földgáz esetén 56
3.1.1. A kivitelezés készre jelentése 56
3.1.2. A sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzés 56
3.1.3. A műszaki-biztonsági ellenőrzés meghiúsulása 57
3.2. A műszaki-biztonsági ellenőrzés eltérései pébégáz esetén 57
4. ÜZEMBEHELYEZÉS 57
4.1. Csatlakozó- és fogyasztói vezeték gáz alá helyezése földgáz esetén 57
4.2. Gáz alá helyezés pébégáz esetében 58
4.3. Gázfogyasztó készülékek üzembe helyezése 58
5. CSATLAKOZÓ- ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK FELHAGYÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 59
5.1. Általános előírások 59
5.2. Üzemen kívül helyezés műszaki-biztonsági körülményei 59

VI. FEJEZET 59
AZ ÜZEMELTETÉS KÖVETELMÉNYEI 59
1. ÜZEMELTETÉS 59
2. KARBANTARTÁS 59
3. IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK 60
3.1. Tulajdonos, használó által kezdeményezett rendszeres felülvizsgálatok 60
3.2. Tulajdonos, használó által kezdeményezett legalább 5 évenként esedékes műszaki-biztonsági felülvizsgálat 60
4. HATÓSÁGI IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK 61

VII. FEJEZET 62
MELLÉKLETEK 62
1. sz. melléklet 62
1.1. A forgalom meghatározásokhoz tartozó elvi ábrák csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések elhelyezési lehetőségeire földgáz esetén 62
1.2. Magyarázó ábrák pébégáz esetén 65
2. sz. melléklet 67
A csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések elhelyezése 67
2.1. Földgáz csatlakozó vezeték és szerelvényeinek elhelyezésére vonatkozó ábrák 67
2.2. Pébégáz csatlakozó vezetékek, tartozékaik és tartályaik 69
2.3. Földgázüzemű fogyasztói berendezés lehetséges szerelvényei és tartozékai 72
2.4. A szabadon szerelt cső bilincsezésének kötelezettségei 72
3. sz. melléklet 73
Ipari nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása 73
4. sz. melléklet 77
Magyarázó ábrák a gázfogyasztó készülékek típusaihoz 77
5. sz. melléklet 82
A szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása számítással 82
5.1. Égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek 82
5.2. Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B típusú, gázfogyasztó készülék 83
6. sz. melléklet 84
Az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollásának helye a tető felett 84
7. sz. melléklet 85
A helyiség légterétől független, zárt égésterű "C12" és „C13” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetésének homlokzati kitorkollása 85
8. sz. melléklet 94
Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések ellenőrzése 94
8.1. Törvényben előírt időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat 94
8.2. Egyéb felülvizsgálatok 95
8.3. Ajánlott MUNKALAP formátum csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés legalább 5 évenként esedékes, valamint gázfogyasztó készülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatához 96
9. sz. melléklet 97
A pébé csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték gáz alá helyezése 97
10. sz. melléklet 98
A megvalósulási dokumentáció tartalma 98
11. sz. melléklet 98
A hasadó-nyíló felület méreteinek meghatározása 98
12. sz. melléklet 99
Kisnyomású földgáz csatlakozó és fogyasztói vezetékek méretezése 99
13. sz. melléklet 102
Javaslat a szerelési nyilatkozat formátumára 102