3.2. A FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI


3.2. A FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI

  1. Csatlakozó és fogyasztói vezetéket úgy kell tervezni, hogy annak elhelyezése, üzemi nyomása, anyaga és mérete a gázfelhasználási célokat és a jelen Szabályzat előírásait kielégítse.
  1. A megengedett nyomásesést a csatlakozó és a fogyasztói gázvezetékek hidraulikai méretezésénél a tervező vegye figyelembe.  Erre vonatkozóan alapadatként az engedélyesnek kell megadnia a tervező részére a csatlakozó vezeték kezdőpontjára vonatkozó (és a tervező számításaiban alkalmazható) nyomást. A tervezőnek ennek alapján kell méretezni az általa tervezett csővezetékeket, és kell biztosítani a gázfogyasztó készülékekre megadott csatlakozási nyomást. (Csatlakozó- és fogyasztói vezetékekre a 3.-1. sz. táblázat szerint)          

 

Gáz
fajta

 

Névleges üzemi nyomás
pn [mbar]

Csatlakozási gáznyomás pc [mbar]

Gázfogyasztó készülék nyomásszabályozó nélkül
és fogyasztói nyomásszabályozóval

 

Kisnyomású elosztó vezetékről ellátott fogyasztói berendezés

 

Gázfogyasztó készülék nyomásszabályozóval

Legalább

Legfeljebb

Legalább

Legfeljebb

Legalább

Legfeljebb

Földgáz

25

25

28

23

33

25

100

85

73

100

73

100

75

100

 

Pébégáz
fázisállapot

 

Névleges üzemi nyomás
pn [mbar]

Csatlakozási gáznyomás pc [mbar]

Gázfogyasztó készülék a csatlakozó vezetékbe szerelt nyomásszabályozóval, vagy többlépcsős nyomáscsökkentéssel

Kisnyomású elosztó vezetékről ellátott fogyasztói berendezés

 

Készülék nyomásszabályozóval szerelt gázfogyasztó készülék

Legalább

Legfeljebb

Legalább

Legfeljebb

Legalább

Legfeljebb

Pébé-gáz, gázfázis

30

28

33

25

33

30

100

50

45

55

45

55

60

100

100

90

105

90

105

110

130

500

-

-

-

-

550

650

Pébé-gáz, folyadékfázis

Névleges üzemi nyomás
pn [bar]

Gázfogyasztó készülék a tartálynyomástól függő nyomásszabályozással

-

-

 

 

Legalább

Legfeljebb

 

 

Legalább

Legfeljebb

6

5,5

7

-

-

7

10

12

11

14

-

-

12

14

3.-1. sz. táblázat

c) Mértékadó gázterhelés

A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték szakasz méretezés szempontjából mértékadó gázterhelésének megállapításához a fenti vezetékszakaszokról ellátott készülékek - jellegük szerinti - egyidejű fogyasztását összegezni kell.
Az egyidejű fogyasztásokat az adott gázfogyasztó készülékek névleges gázterhelésének és a készülékek egyidejűségi tényezőjének szorzata adja.

Az egyidejűségi tényező értékeit (fG) lakóépületek esetében a felszerelt készülékek jellegétől függően a 7.10. sz. melléklet 7.10.1. sz. táblázata tartalmazza.

Központi fűtési és melegvíz készítési célokat egyaránt szolgáló kombi készülékek esetében a nagyobb egyidejű teljesítményt kell a vezeték méretezésénél alapul venni.

30 [kW] névleges terhelés fölötti kazánok, vízmelegítők, kommunális vagy ipari berendezések egyidejűségi tényezőjét a várható használat alapján kell figyelembe venni.
Ha ez előre nem határozható meg, akkor a figyelembe veendő egyidejűségi tényező 1,0.

A beépített idomok (iránytörések, elágazások, szűkítések, szerelvények) áramlási ellenállását alaki ellenállás tényezőjük figyelembe vételével kell megállapítani.
Egyéb adat hiányában a legfontosabb idomok alaki ellenállási tényezői (ξ) a 7.10. sz. melléklet 7.10.2. sz. táblázat szerint vehetők figyelembe.

Az ipari, mezőgazdasági célú felhasználók csatlakozó és fogyasztói vezetékeit úgy kell tervezni, hogy a cső anyagában lévő mechanikai feszültségek nem haladhatják meg a minimális folyási szilárdság (Rt 0,5)  és a tervezési tényező (f0) szorzatát.
A tervezési (biztonsági) tényező fém anyagú vezetékek esetén legfeljebb 0,67; polietilén vezetékek esetén az MSZ EN 1555 szabványsorozat alapján (szorzó tényezőként használva) legfeljebb  0,5, a szabvány szerinti képlet alkalmazása esetén értéke legalább 2,0 legyen.
A gázfogyasztó készülékekre előírt csatlakozási nyomásnál nagyobb üzemi nyomás esetén készülék nyomásszabályozóval kell biztosítani a gázfogyasztó készülék csatlakozási gáznyomását.

vissza a tartalomjegyzékhezí