3.2.3. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek anyagai

3.2.3. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek anyagai

A választható anyagokat a 3.-3. sz. táblázat tartalmazza.

A csatlakozó és fogyasztói vezetékben oldható kötés csak a tartozékát képező szerelvények kötéseinél megengedett.

a) Acél csőanyagok:

 • a vezeték létesítéséhez felhasznált csőanyag feleljen meg a 3.-3. sz. táblázatban megadott csőanyagoknak,
 • a felhasznált anyagoknak rendelkezniük kell a megfelelőséget igazoló bizonylattal, (gyártói megfelelőségi és szállítói megfelelőségi nyilatkozat),
 • bontott csövet gázvezeték építéshez felhasználni nem szabad,
 • nem használható fel olyan cső, amelynek felületét a tárolás során bekövetkezett korrózió szemcséssé tette.

Iránytörések

 • DN 20-nál nem nagyobb átmérőjű csövek esetén hajlítással, de a cső hajlításakor annak keresztmetszete nem csökkenhet, és körkörössége nem torzulhat,
 • DN 25 méretnél hajlítással, vagy forrcső ív behegesztésével,
 • DN 25 -nél nagyobb átmérők esetén bizonylatolt előre gyártott idomok behegesztésével történhet.

b) Réz cső és csőidom anyagok:

 • az alkalmazott csőanyag (présidomos vagy tokos kötésű forrasztott) feleljen meg a szabvány előírásainak,
 • a csőanyag keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél „kemény” (R 290) vagy „félkemény”(R 250), rejtett szerelésnél „lágy” (R 220) fokozatú is lehet. Falvastagsága 22 [mm] csőátmérőig minimum 1,0 [mm], 28 [mm] csőátmérőtől legalább 1,5 [mm], 54 [mm] csőátmérőtől 2 [mm], 89 [mm] csőátmérő felett 2,5 [mm] legyen.
 • a tokos kötésű forrasztott vezeték szerelésénél felhasznált idomok a szabvány előírásainak feleljenek meg,
 • 18 x 1 [mm] átmérőig helyszínen készült csőhajlítás és tokos valamint prés idomos csőkötés alkalmazható.

c) Rozsdamentes cső és csőidom: mind présfittinges, mind tompa illesztésű hegesztett kötéssel alkalmazható a megadott nyomáshatáron belül.

d) Polietilén cső és csőidom: Kizárólag földbe fektetve, épületen kívül alkalmazható, valamint épület falához vagy gázmérőhöz történő felállás esetén acél anyagú védőcsőben szerelve. Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre vonatkozó utasítás szerint történhet (MSZ EN 1555 Műanyag csővezetékek éghető gázok szállítására. Polietilén csövek. szabvány sorozat).

A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek elhelyezési és anyagválasztási lehetőségei                                            3. -3. sz. táblázat


Anyagminőség

Kisnyomás (MOP≤0,1 [bar])

Középnyomás (0,1<MOP≤4 [bar])

Nagyközép nyomás
(4[bar]<MOP≤25[bar])

Föld alatt

Szabadon szerelve

Falhorony-ban

Elvakolva

Föld alatt

Szabadon szerelve

Falhoronyban

Föld alatt

Szabadon szerelve

Épületen kívül

Épületen belül

Épületen kívül

Épületen belül

Varratnélküli acélcső szigetelve (MSZ EN 1o2o8-2, MSZ EN 10255)

Igen

*

Igen

Igen

Igen

*

 

*

 

 

Igen

 

Igen

Igen

*

Varratnélküli acélcső szigetelés nélkül (MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255), korrózióvédelemmel

 

Nem

 

Igen

Nem

 

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

 

Nem

Igen

Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel (DVGW TS 233)

szigetelve

Igen

Igen

Igen

Igen

 

Nem

Rozsdamentes acélcső hegesztett kötéssel

Rézcső keményforrasztott kötéssel (MSZ EN 1057)

Igen

Igen

Nem

Nem

Rézcső présidomos kötéssel (MSZ EN 1057)

 PE 80 SDR 17,6 cső (MSZ EN 1555)

 

Igen

 

Nem

 

Nem

 

Nem

 

Igen

 

Nem

 

Nem

 

Nem

 

Nem

Nem

 

 

Nem

PE 80  SDR 11 cső (MSZ EN 1555)

P≤6 bar

PE 100  SDR 17,6 cső (MSZ EN 1555)

P≤8 bar

PE 100 SDR 11 cső (MSZ EN 1555)

P≤1o bar

(*) Alkalmazás lehetséges, de nem szokásos

Acélcső az MSZ  EN 10208-2 - Acélcsövek éghető közegek csővezetékeihez. Műszaki szállítási feltételek, vagy az MSZ EN 10255 – Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. - szabványnak feleljen meg.
Hegesztett kötéssel, hagyományos módon történő kivitelezés esetén hegesztett acélcsövek MSZ EN 10220 - Varratnélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és hosszegységenkénti tömegek című szabvány szerinti méretűek és az MSZ EN 10296 -1 – Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános műszaki célra - hegesztett acél szerinti 2. minőségi csoportúak legyenek. 16 [bar] üzemi nyomásnál nagyobb nyomású acélcsövekre az MSZ EN 1594 - Gázellátó rendszerek. 16 [bar]-nál nagyobb üzemi nyomású csővezetékek. Műszaki követelmények - szabvány vonatkozik.
Rozsdamentes acélcső: mind présfittinges, mind tompa illesztésű hegesztett kötéssel alkalmazható a megadott nyomáshatáron belül.
Rézcső (forrasztható és sajtolható kötéssel):
Kemény forrasztással történő kivitelezés esetén. MSZ EN 1057 szerinti minőségűek (Cu-DHP) és méretválasztékúak legyenek. A csövek minimális falvastagsága 1 [mm] legyen. Keménységi fokozat szabadon szerelt vezetéknél „kemény” (R 290) vagy „félkemény”(R 250), rejtett szerelésnél „lágy” (R 220) fokozatú is lehet.
A rézcsőre vonatkozó követelmények szabványai:
MSZ EN 1057 Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek víz és gáz részére, egészségügyi és fűtési alkalmazásra  
MSZ EN 1254-1 Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 1. rész: Szerelvények rézcsőhöz kapillárisan lágy vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel
prEN 1254-7 Présidomos végű szerelvények fémcsövekhez.
Polietilén cső:
Kizárólag földbe fektetve, épületen kívül alkalmazható, valamint épület falához vagy gázmérőhöz történő felállás esetén acél anyagú védőcsőben szerelve. Szerelése, hegesztése a PE vezetékekre vonatkozó utasítás szerint történhet (MSZ EN 1555 Műanyag csővezetékek éghető gázok szállítására. Polietilén csövek. szabvány sorozat).
A táblázatban nem szereplő anyagminőségű cső: akkor használható, ha annak magyarországi alkalmazását – figyelemmel az elhelyezés körülményeire –

3.2.4. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek létesítésének általános követelményei

A csatlakozó vezetékeket és fogyasztói berendezést az engedélyes által felülvizsgált és műszaki – biztonsági szempontból kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján szabad létesíteni.

Az ipari és mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülékeket tartalmazó gázellátó rendszer esetében jelen előírásokon túlmenően a vonatkozó rendelet előírásait is alkalmazni kell. Az ipari és mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülékeket tartalmazó gázfogyasztó berendezést, valamint technológiákat a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságnak történt bejelentés után szabad létesíteni.

3.2.4.1. Vezetékek kötései

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél hegesztett, vagy a vonatkozó jogszabály alapján feljogosított szervezet által tanúsított más kötéstechnológiát szabad alkalmazni.

Menetes, karimás, roppantó-gyűrűs, hollandi anyás kötések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérőelemekhez, szigetelő közdarabokhoz, műszerekhez és karimás csővég lezárásokhoz alkalmazhatók.

A csőkötésekre vonatkozóan a tervezőnek a műszaki leírásban megadott technológiákkal kapcsolatos előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A kötések kivitelezésére vonatkozóan a Szabályzat 5. fejezete ad utasítást.

3.2.4.2. Oldható kötéseknél alkalmazható tömítések

Oldható kötésekhez kizárólag a vonatkozó szabvány előírásait kielégítő tömítések használhatók.

Növényi eredetű (pl. kenderszál) tömítőanyagot alkalmazni nem szabad!

3.2.4.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték rögzítése

A szabadon szerelt vezetéket csőbilinccsel kell rögzíteni legalább az alábbi helyeken:

 • gázmérő csatlakozás mindkét oldalán,
 • gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján,
 • gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján.

      A bilincsezés ajánlott távolságait a 7.2.sz. melléklet tartalmazza.

3.2.4.4. Csatlakozó és fogyasztói vezeték eltakarása, takaró burkolatai

A csővezetéket szabadon szerelve, vagy rejtve szabad vezetni. A vezetékek eltakarására vonatkozó részletes műszaki szabályozást az elosztói engedélyesek technológiai utasításai tartalmazzák, amelyet figyelembe kell venni.

Az elvakolást csak műszaki-biztonsági ellenőrzés után szabad elvégezni.

A takaró burkolat anyaga lehet fa, műanyag vagy fém. Kialakítása (3.-2. sz. ábra) olyan legyen, hogy alatta a vezeték biztonsággal elférjen, illetve a hőtágulásból eredő méretváltozást ne akadályozza.3.-2. sz. ábra

Csatlakozó és fogyasztói vezetékek burkolási lehetőségei.

Ahol a vezeték mechanikai sérülésétől tartani lehet, ott annak védelméről gondoskodni szükséges.

A csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelésére és minősítésére, valamint kötéseire és korrózió védelmére az 5. fejezete (A csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési követelményei) tartalmaz részletes szabályozást.

3.2.5. A csatlakozó- és a fogyasztói vezetékek szakaszoló szerelvényei

A telephelyi, a csatlakozó és a fogyasztói vezetékbe szakaszoló elzáró szerelvényt kell beépíteni a következő esetekben.

 • Telephelyi vezetékbe a telephelyre történő becsatlakozás előtt - a telekhatár közelében – elzáró szerelvényt (fogyasztói főelzáró) kell beépíteni, amely a gáz elosztó vezeték tartozéka.
 • Telephelyi vezetékbe minden egyes telephelyi felhasználó csatlakozó vezetékébe épületen kívül (annak közelében) elzáró szerelvényt kell beépíteni.
 • A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték épületbe belépési pontjánál vagy a belépési pont közelében hozzáférhető helyen. Ezt a feltételt a közép-, vagy nagyközép nyomású ellátás esetén a telekhatár közelében elhelyezett nyomásszabályozó elzáró szerelvénye is kielégíti (3.-3. sz. ábra),3.-3. sz. ábra

Telekhatáron, kerítésben elhelyezett házi nyomásszabályozó és gázmérő

 • a telekhatártól távolabb elhelyezkedő épületeknél az épületbe csatlakozás előtt indokolt esetben - a felhasználó számára könnyen hozzáférhető helyen, - ha azt biztonsági okok (a fogyasztói főelzáró épülettől való távolsága) ezt indokolttá teszik,
 • akkor, ha épületen belül van a nyomásszabályozó, az épületbe lépés előtt, az épületen kívül is kell egy elzáró szerelvényt beépíteni (3.-4. sz. ábra), (a nyomásszabályozó épületen belül történő elhelyezését az elosztói engedélyes külön feltételekhez kötheti),3.-4. sz. ábra 

A házi nyomásszabályozó védőtávolságainak és a lefúvató elhelyezésének

értelmezése 4 [bar]-nál nem nagyobb bemenő nyomású házi nyomásszabályozó esetén, ha a biztonsági szerelvények - lefúvató és a gyorszár – ebben a sorrendben működnek

f)   a több felszálló vezetékes csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezetékek alapvezetéki leágazásánál (szakaszolási hely vagy strang elzáró),

g)   a csatlakozó/fogyasztói vezetékek épületekbe történő becsatlakozása előtt minden esetben,

h)   továbbá a földgáz elosztási és a pébé forgalmazói engedélyes által megjelölt helyeken.

A szakaszoló szerelvények illetéktelen használatának megakadályozására szükség szerint intézkedéseket kell tenni.

A szakaszoló elzáró szerelvény:

 • kézi, vagy gépi, de kézzel is működtethető legyen,
 • zárási szöge (lakossági fogyasztó esetén) 90° legyen,
 • nyitott és zárt állapota egyszerűen megkülönböztethető legyen, valamint
 • kezelése egyszerű és biztonságos legyen,
 • mindig működőképesnek és kezelhetőnek kell lennie,
 • helyét és funkcióját (gáz elzáró) időt álló táblával kell jelölni.

Készülék elzáró szerelvényként automatikus biztonsági záró szerelvény is megfelel, ha a beépítés helyén az automatikus zárást biztosító szerkezet hibája esetén kézzel működtetve is gáztömören zárható.

vissza a tartalomjegyzékhez