5. FEJEZET A CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEI

5. FEJEZET  A CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEI
5.1. ÁLTALÁNOS KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

Kivitelezni csak kivitelezői jogosultság birtokában szabad.

Jogszabályban meghatározott esetekben a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie.

A kivitelezést az elosztói engedélyes által műszaki – biztonsági szempontokból felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció alapján kell végezni.

A felülvizsgált tervtől - műszaki-biztonsági kérdést is érintő esetben – eltérni csak a tervező és az elosztói engedélyes előzetes hozzájárulásával, és az ismételt tervfelülvizsgálatot követően szabad.

5.1.1. A kivitelezővel szemben támasztott követelmények

A földgázellátásról szóló törvény 88.§-ában meghatározott szerelési munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal a gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántartásába felvett. Ez nem zárja ki, és nem helyettesíti a hegesztővel szemben támasztott minősítési követelmények teljesülését, ha a kivitelezési munka ezt ezen előírás 5.1.2.1. pontja szerint szükségessé teszi, továbbá ha a létesítésre vonatkozó előírások további követelmények teljesülését is megköveteli.

5.1.2. Felépítményi munkák
5.1.2.1. Nem oldható kötések

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél nem oldható kötéseket kell alkalmazni. Oldható kötések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérőelemekhez, szigetelő közdarabokhoz, készülék bekötésekhez, műszerekhez és csővég lezárásokhoz alkalmazhatók.

Amennyiben a cső anyaga, mérete, vagy a szerelési körülmények megváltoznak, vagy azokat módosítani kell, a szerelési technológia előírásaira vonatkozóan a tervező által új technológiai követelményrendszer megadása szükséges, és a munkálatokat ennek megfelelően szabad folytatni.

a) Acél anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése

Szerelés hegesztett kötéssel

Hegesztési eljárás (technológia)

 1. 4,5 [mm] falvastagságnál nem nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomokat - tompa illesztéses - lánghegesztési eljárással is szabad hegeszteni.
 2. a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomok bevont elektródás - az üzemi hőmérsékletnek megfelelő hideg ütőmunkára bizonylatolt elektródával  - kézi ívhegesztéssel kell hegeszteni.
 3. Mindazon acél vezetékeknél, ahol minősített hegesztő végezhet csak hegesztést, azt a vonatkozó szabvány szerinti eljárásvizsgálattal igazolt hegesztési utasításnak (WPS) megfelelően kell végezni.

Technikai feltételek

 1. Hegesztett kötések készítésére olyan eszközök használhatók, amelyek megfelelnek az acélhegesztő eszközök időszakos felülvizsgálatát elrendelő rendelet előírásainak.
 2. A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készülékek, szerszámok, segédeszközök, védőeszközök (továbbiakban berendezések) feleljenek meg a vonatkozó jogszabályban78 előírt követelményeknek.

Személyi feltételek

Ezen előírás hatálya alá tartozó, DN 25-nél nagyobb méretű nagyközép nyomású, DN 50-nél nagyobb méretű közép- és a DN 100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezeték hegesztésére csak a minősített ív-, és/vagy lánghegesztő jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelezőjének rendelkeznie kell a vonatkozó szabvány szerint követelményeket kielégítő hegesztési koordinációs személyzettel (hegesztési felelőssel, hegesztő műszaki szakemberrel) és a szabvány előírásai szerint minősített hegesztőkkel. 

Minden más esetben a rendelet szerint nyilvántartott gázszerelő is jogosult a csatlakozó- és fogyasztói vezeték kivitelezésére.

Szerelése présidomos kötéssel (rozsdamentes acélcső)

Présidomos kötéshez a technológiára alkalmas, tanúsítással rendelkező acélcsövek és idomok használhatók fel. 

A szerelésnél csak a felhasznált anyaghoz (márkához) előírt préspofa használható.

A technológia rendszergazdája a szerelési jogosultságot vizsgához kötheti.

b) Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezeték szerelése

Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezetéket az szerelhet, aki az adott technológiára vonatkozó tanfolyamot elvégezte, és arról tanúsítvánnyal rendelkezik.

Szerelés forrasztott kötéssel

Forrasztási eljárás (technológia)

 1. az alkalmazott forraszanyag feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak és legalább 450 [°C] olvadáspontú legyen, amely felhasználásánál a gyártó előírásait be kell tartani,
 2. csak a forraszanyaghoz előírt, a vonatkozó szabvány szerinti folyósító szert szabad használni.

Szerelés présidomos kötéssel

Cső- és csőidom anyaga

 1. csak a szabvány84 előírásainak megfelelő kemény vagy félkemény (illetve rejtett szerelésnél lágy fokozatú is) rézcső alkalmazható,
 2. az alkalmazott cső falvastagsága 22 [mm] külső csőátmérőig 1,0 [mm], 28 [mm] külső
 3. csőátmérőnél 1,5 [mm].
 4. a vezeték szerelésénél felhasznált idomok a szabvány előírásainak feleljenek meg,
 5. a szerelésnél csak a felhasznált anyaghoz előírt préspofa használható.

c)   PE anyagú csatlakozó és fogyasztói vezeték szerelése 

      Cső-és csőidom anyaga

 1. a cső és csőidom anyaga feleljen meg a 3.-3. sz. táblázathoz tartozóan megadott szabványnak,
 2. csak a hivatkozott szabványban megadott tárolási időn belül használhatók fel a csövek és csőidomok,


Hegesztési eljárást az 5.-2. sz. táblázat szerint kell megválasztani.

5.-2. sz. táblázatPE cső mérete

DN

Hegesztési eljárások               

Tompa

Tompa

CNC

Tokos

Nyereg

Elektro-fittin- ges

Kézi

Gépi

Nyereg idom nyakmérete

Kézi szerszámmal hegesztés DN 20; DN 32

Nyereg idom nyakmérete

DN 63

DN 90

DN 110

20 x3

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

32x3

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

63 SDR 17,6

SDR 11

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

90 SDR 17,6

SDR 11

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

110 SDR 17,6

SDR 11

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

160 SDR 17,6

SDR 11

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

200 SDR 17,6

SDR 11

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

250 SDR 17,6

SDR 11

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

315 SDR 17,6

SDR 11

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

400 SDR 17,6

SDR 11

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Technikai feltételek

A PE hegesztést csak olyan hegesztő berendezéssel szabad végrehajtani, amely érvényes és megfelelőnek minősített felülvizsgálati dokumentációval rendelkezik.

Személyi feltételek

PE anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetéken hegesztési munkálatokat csak a vonatkozó rendelkezés szerint, az adott hegesztési eljárásra érvényes minősítéssel rendelkező műanyaghegesztő végezhet. A PE anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek hegesztési munkálatainak helyszíni irányítására és ellenőrzésére PE vezetéképítés irányítói képesítéssel rendelkező felelős személyt kell megbízni, akinek feladatát munkaköri leírásban kell szabályozni.

A PE vezeték hegesztését a műanyaghegesztők minősítési rendszeréről szóló közlemény88 szerinti eljárásvizsgálattal igazolt hegesztési utasításnak (WPS) megfelelően kell végezni.

Sajtolt, vagy más mechanikai kötések alkalmazását a kötési rendszer tulajdonosa vizsgához kötheti.

5.1.2.2. Oldható kötések

a)   Karimás kötés

 1. A karimás kötések készítésénél fokozott figyelemmel kell lenni:
 2. az alkalmazott karimák nyomásfokozatára,
 3. a csővégre felhegesztett karimák csőtengelyre való merőlegességére,
 4. a karima tömítés anyagára,
 5. és műszaki megoldására.

b)   Menetes kötés

Menetes kötés alkalmazható:

 1. szerelvények beépítésénél,
 2. gázfogyasztó készülékek kötéseinél,
 3. műszerek és műszer vezetékek kötéseinél,
 4. egyéb olyan helyeken, ahol az engedélyes technológiai utasításai ezt megengedik.

A csatlakozó vezetékbe és/vagy fogyasztói berendezésbe DN50 (2”)-nél nagyobb méretek esetén menetes kötés alkalmazását kerülni kell.

A menetes kötésekhez alkalmazott tömítőanyagok feleljenek meg a szabvány előírásainak.

c) Hollandi anyás kötés

A hollandi anyás kötés anyagának és tömítőanyagának megválasztásánál figyelemmel kell lenni a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés üzemi nyomására, hőmérséklet tartományára és a szállított közegre.

5.1.2.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték korrózióvédelme

Acélcsőnél olyan helyen, ahol a cső teljes felületéhez szerelt állapotban nem lehet hozzáférni, a csövet a felszerelés előtt korrózióvédelemmel kell ellátni, a használatbavétel előtt az összes csőfelület korrózióvédelméről gondoskodni kell. A korrózióvédelem megfelelőségéről a csatlakozó és fogyasztói vezeték teljes élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korrózióvédelem történhet festéssel, fémbevonattal, műanyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a szállított közegnek megfelelő sárga színűre kell festeni, vagy színjelöléssel kell ellátni. A színjelölés lakó- és kommunális épületeknél nem kötelező. 

Rézcsőnél annak elvakolása esetén kell gondoskodni korrózióvédelemről.

Hagyományos módszerrel szerelt acélcsővezeték esetén a passzív korrózióvédelmi eljárásokat kell alkalmazni.

Minden falban vakolattal eltakart acél csővezetéket az elvakolás előtt passzív korrózióvédelemmel kell ellátni.

5.1.3. Villámvédelem

Épületen kívüli csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték föld feletti tartozékaira a vonatkozó jogszabályoknak, megfelelő villámvédelmi tervet kell készíteni.

5.1.4. Érintésvédelem

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek eltérő potenciálon lévő szakaszait áthidaló kötés alkalmazásával (potenciál kiegyenlítővel) egyen-potenciálra kell hozni.

vissza a tartalomjegyzékhez