GMBSZ 2012 (2020.03.13.tól hatálytalan!)tartalomjegyzék

Figyelem! 2016.03.01 től új kiadás van!!!!

Az oldal frissítése megkezdődött addig a legújabb szabályozás innen letölthető.

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK

LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

(2012. évi kiadás)

I. FEJEZET
A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE 4

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 1
2.1. A SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI 1

2.2. PÉBÉGÁZ ELLÁTÁS TOVÁBBI FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI 9

3. KÖVETELMÉNYEK 10
3.1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 10
3.1.1. A tervező felelőssége 10
3.1.2. A Szabályzattól eltérő műszaki megoldások követelményei 10
3.1.3. A tervdokumentáció tartalmi követelményei 11
3.1.4. Tervfelülvizsgálat 14
3.1.5. Eltérés a felülvizsgált tervtől 14
3.1.6. Eltérés a felülvizsgált tervtől 14
3.1.7. Szintetikus földgáz (SNG) alkalmazása esetén betartandó műszaki biztonsági előírások 14
3.2. A FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 14
3.2.1. A csatlakozó és / vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala 16
3.2.1.1. Térszint alatti elhelyezés 16
3.2.1.2. Védőtávolság 16
3.2.1.3. Térszint feletti elhelyezés 17
3.2.1.4. Épületbe történő belépés csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékkel 18
3.2.1.5. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték struktúrája 19
3.2.2. Csatlakozó és / vagy fogyasztói vezeték épületen belüli nyomvonala 19
3.2.2.1. Általános előírások 19
3.2.2.2. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték elhelyezése épületen belül 19
3.2.3. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek anyagai 20
3.2.4. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek létesítésének általános követelményei 23
3.2.4.1. Vezetékek kötései 23
3.2.5. A csatlakozó- és a fogyasztói vezetékek szakaszoló szerelvényei 23
3.2.6. Gáznyomás-szabályozók 24
3.2.6.1. Házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások 24
3.2.6.2. Ipari nyomásszabályozó állomások 29
3.2.7. Gázmérők 35
3.2.7.1. A legfeljebb 100 [m3/h] névleges együttes térfogatáramú gázmérők elhelyezésének követelményei 35
3.2.7.2. A 100 [m3/h]-nál nagyobb névleges térfogatáramú gázmérők elhelyezésének további követelményei 37
3.2.7.3. Gázmérő nélküli fogyasztás 38
3.3. TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK PÉBÉGÁZ ÜZEMŰ GÁZBERENDEZÉSEK ESETÉN 38
3.3.1. Csatlakozó vezetékek egyedi követelményei 38
3.3.1.1. A csatlakozó vezeték méretezése 38
3.3.1.2. A csatlakozóvezeték kialakítása 39
3.3.1.3. A csatlakozó vezeték nyomvonala 40
3.3.2. A csatlakozóvezetékek tartozékainak követelményei 41
3.3.2.1. Általános követelmények 41
3.3.2.2. Nyomásszabályozó berendezések 42
3.3.2.3. Egyedi gáznyomás-szabályozó állomások létesítésének általános követelményei 43
3.3.2.4. Elpárologtató berendezések 43
3.3.2.5. Folyadékfázisú szivattyúegység 43
3.3.2.6. Gázmennyiség-mérők 44
3.3.2.7. Egyéb tartozékok 44

4. A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 44
4.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 44
4.1.1. A forgalomba hozás, felszerelés és üzembe helyezés feltétele 44
4.1.2. A gázfogyasztó készülékek osztályozása 45
4.1.2.1. Az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából 45
4.1.2.2. A névleges hőterhelés szempontjából 45
4.1.3. A szintetikus földgáz (SNG)
4.2. A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSI FELTÉTELEI 46
4.2.1. Általános elhelyezési feltételek 46
4.2.2. A pébégáz üzemű gázfogyasztó készülékek külön előírásai 48
4.2.3. Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), "A" típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése 49
4.2.3.1. Általános előírások 49
4.2.3.2. Tűzhelyek, főzők, sütők és egyéb burkolatlan égőjű égéstermék-elvezetés nélküli gázfogyasztó készülékek elhelyezése 50
4.2.4. Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), "B" típusú, 140 [kW] alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 [kW] alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése 50
4.2.4.1. A készülékek elhelyezésére vonatkozó általános előírások 50
4.2.4.2. Gázkályhák (konvektorok), fali fűtő- és vízmelegítő készülékek, kandallók további elhelyezési feltételei 51
4.2.4.3. Központi fűtőkészülékek, vízmelegítők, gázüzemű léghevítők további elhelyezési feltételei a villamos csatlakozás tekintetében 51
4.2.4.4. Infravörös (világos és fekete) hősugárzók további elhelyezési feltételei 52
4.2.4.5. Gáztüzelésű cserépkályha 52
4.2.5. A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű, "C" típusú 140 [kW] alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 [kW] alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése 52
4.2.5.1. Általános előírások 52
4.2.5.2. C11 típusú 7 [kW]-nál nem nagyobb hőterhelésű gázfogyasztó készülék elhelyezése 52
4.2.6. 140 [kW]-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 [kW]-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése 53
4.2.6.1. Általános előírások 53
4.2.6.2. Villamos berendezések 53
4.2.6.3. Szerelvényezési feltételek 53
4.2.6.4. Biztonsági feltételek
4.2.6.5. Biztonsági feltételek
4.2.6.6. Tűzoltó felszerelés 54
4.2.7. Gázkészülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása 55
4.2.8. Robbanás elleni védelem 55
4.3. A GÁZFOGYAASZTÓ KÉSZÜLÉK LÉGELLÁTÁSA, HELYISÉGÉNEK SZELLŐZÉSE, AZ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSE 56
4.3.1. A nyílt égésterű, "A" és "B" típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátásával kapcsolatos általános előírások 56
4.3.2. Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égésterű), "A" típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése 57
4.3.3. Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), "B" típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése 57
4.3.4. A helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), "B" típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetése 58
4.3.5. A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), "C" típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése 59
4.3.5.1. Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának általános feltételei 59
4.3.5.2. A 70 [kW]-nál nem nagyobb hőterhelésű"C" típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-kivezetésének épület homlokzatán (külső falán) való elhelyezésére vonatkozó feltételek 60
4.3.6. Gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető berendezések 60

5. A CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEK KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 60
5.1. ÁLTALÁNOS KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 60
5.1.1. A kivitelezővel szemben támasztott követelmények 60
5.1.1.1. A kivitelező felelőssége 61
5.1.2. Felépítményi munkák 61
5.1.2.1. Nem oldható kötések 61
5.1.2.2. Oldható kötések 64
5.1.2.3. Csatlakozó es fogyasztói vezeték rögzítése 65
5.1.2.4. Csatlakozó és fogyasztói vezeték eltakarása, takaró burkolatai 65
5.1.2.5. Csatlakozó és fogyasztói vezeték korrózióvédelme 65
5.1.3. Villámvédelem 66
5.1.4. Érintésvédelem 66
5.2. AZ ELKÉSZÜLT CSATLAKOZÓ VEZETÉK ÉS / VAGY FOGYASZTÓI VEZETÉK KIVITELEZÉST KÖVETŐ FELÜLVIZSGÁLATA 66
5.2.1. Nyomáspróba 66
5.2.1.1. Szilárdsági nyomáspróba 66
5.2.1.2. Tömörségi nyomáspróba 67
5.2.2. Az acél hegesztett kötések vizsgálata és dokumentálása 67
5.2.3. A polietilén hegesztett kötések vizsgálata 68
5.2.4. A gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetésének, illetve levegő bevezetésének vizsgálata 68
5.2.4.1. A "B" típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetésének vizsgálata 68
5.2.4.2. A "C" típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetésének és levegő bevezetésének vizsgálata 68
5.3. EGYSZERŰSÍTETT KÉSZÜLÉKCSERE 69
5.4. MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS 71
5.4.1. Műszaki-biztonsági ellenőrzés feltételei földgáz esetén 70
5.4.1.1. A kivitelezés készre jelentése 70
5.4.1.2. A sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzés feltételei 70
5.4.2. A műszaki-biztonsági ellenőrzés eltérései pébégáz esetén 71
5.5. ÜZEMBE HELYEZÉS 71
5.5.1. Csatlakozó- és fogyasztói vezeték gáz alá helyezése földgáz esetén 71
5.5.2. Gáz alá helyezés pébégáz esetében 72
5.5.3. Gázfogyasztó készülékek üzembe helyezése 73
5.5.3.1. Gázfogyasztó készülék üzembe helyezésének feltételei 73
5.5.3.2. Gázfogyasztó készülék üzembe nem helyezésének feltételei 74
5.5.3.3. A gázfogyasztó készülék beüzemelőjének feladatai 74
5.5.4. A palackos vagy palackcsoportos pébégáz-ellátás üzembe helyezése 74
5.6. CSATLAKOZÓ- ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK FELHAGYÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 74
5.6.1. Általános előírások 74
5.6.2. Üzemen kívül helyezés műszaki-biztonsági körülményei 74

6. AZ ÜZEMELTETÉS KÖVETELMÉNYEI 75
6.1. ÜZEMELTETÉS 75
6.2. KARBANTARTÁS 75

7. EGYÉB MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, ADATOK, BIZONYLATOK 76
7.1. A CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSE 76
7.2. A NYOMÁSSZABÁLYOZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES ZÓNÁINAK MEGHATÁROZÁSA 80
7.3. A MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 80
7.4. KISNYOMÁSÚ FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓ ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK MÉRETEZÉSE 81
7.5. A SZERELÉSI NYILATKOZAT TARTALMA 83
7.6. MŰSZAKI BIZTONSÁGI SZEMPONTOKAT NEM ÉRINTŐ ELTÉRÉSEK ESETEI 84
7.7. EGYSZERŰSÍTETT KÉSZÜLÉKCSERE BIZONYLAT ADATTARTALMA 86
7.8. SZEMLÉLTETŐ ÁBRÁK 88
7.8.1. Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések elhelyezési lehetőségei földgáz esetén 88
7.8.2. A pébégáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés értelmezése, határai 90
7.8.3. Magyarázó ábrák a gázfogyasztó készülékek típusaihoz 93
7.9. JEGYZŐKÖNYV A GÁZFELHASZNÁLÓ TECHNOLÓGIA MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 94